Djelatnost

„Winproject” K.D. iz Nikšića je kompanija koja se bavi konsaltingom, projektovanjem i izvođenjem telekomunikacionih i signalnih sistema i sistema tehničke zaštite.

 

Do sada smo izradili značajan broj projekata objekata različitih tipova i namjene:

 • porodično stambeni objekti
 • stambene zgrade
 • poslovni objekti
 • proizvodni i industrijski objekti
 • skladišni i magacinski objekti
 • školski objekti
 • sportski objekti
 • hotelsko-ugostiteljski objekti
 • energetska postrojenja

 

Projektujemo i izvodimo sledeće instalacije slabe struje:

 • telefonska instalacija
 • računarska mreža (strukturna mreža)
 • televizijska instalacija (zajednički antenski sistem i kablovska televizija)
 • automatska i ručna detekcija i dojava požara (protivpožarni sistem)
 • detekcija i dojava provale (alarmni sistem)
 • detekcija i dojava gasova
 • video nadzor (CCTV)
 • kontrola pristupa
 • evidencija radnog vremena
 • hotelski sistem
 • konferencijski sistem
 • bolnički sistem uzbune
 • ozvučenje
 • sportska signalizacija
 • kontrola tačnog vremena
 • sistemi multimedije
 • integracija sistema
 • pametne zgradeWIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill